Холбоо барих

Мэдээ мэдээлэл

9-р сарын 11 12 цаг 07 минут Улс төрийн намууд нь улс орноо удирдах уураг тархи нь байх учиртай

Дорхи нийтлэлийг улс төрийн намуудын шинэтгэл өөрчлөлтөнд хэрэг болох болов уу гэж 2 жилийн өмнө Монголын Үнэн, Үндэсний шуудан сонинд нийтлүүлж байсан юм.

ЗӨВЛӨЛДӨХ САНАЛ АСУУЛГА

ЗӨВЛӨЛДӨХ САНАЛ АСУУЛГА Бүх нийгмийн төлөөллийг төлөөлж чадахуйц төлөөллийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон авч нотолгоонд суурилсан тэнцвэртэй мэдээллээр хангаж, харилцан Зөвлөлдөж ярилцаж ухаж ух

ЗӨВЛӨЛДӨХ САНАЛ АСУУЛГЫН ТАЛААР СЭТГҮҮЛЧДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨВ

Харин хоёр дахь хэмжилт нь зөвлөлдөх санал асуулгын судалгааны эхний шатанд хамрагдсан эдгээр иргэдээс 750 иргэнийг сонгож, энэ сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Төрийн ордны Их танхимд болох хэлэлцүүлэг мэтгэлцээнд оролцуулах юм